تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹ 11 ربيع أول 1442 Tuesday, 27 October , 2020

استخدامی - تایم نیوز

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]

06آبان
استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

استخدام کارشناس مهندسی قالب و ابزار با حقوق و مزایا در تهران و البرز

یک شرکت معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس مهندسی قالب و ابزار  جنسیت: آقا، خانم سن حداکثر ۳۵ مدرک تحصیلی: لیسانس/ فوق لیسانس […]